hannahnguyen

10 NFT ĐẮT NHẤT ĐƯỢC BÁN [CẬP NHẬT ĐẾN NĂM 2022]

Ngành công nghiệp blockchain đã đạt được những bước tiến đáng kể kể từ khi mã thông báo không thể thay thế (NFT- Non-fungible token) đầu tiên được đúc vào năm 2014. Các dự án như CryptoKitties, Bored Ape Yacht Club và CryptoPunks đã đóng góp cả về tài chính và sự sáng tạo đáng kể vào hệ sinh thái NFT. […]