TÓM TẮT LIVE: COSMOS 2.0 CÓ THỰC SỰ LÀM TĂNG GIÁ TRỊ CHO ATOM TRONG TƯƠNG LAI

Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9, hội nghị Cosmoverse đang được tổ chức tại Medellin, Colombia, nhằm mục đích làm cho cộng đồng tiền điện tử Nam Mỹ hiểu rõ hơn về hệ sinh thái Cosmos. Điều đáng mong đợi nhất là tại hội nghị này đó là Cosmos đã phát hành whitepaper 2.0 (sách trắng 2.0) mới. Dưới đây là một số thay đổi đáng chú ý của Whitepaper 2.0 của Cosmos.

VẤN ĐỀ HIỆN TẠI CỦA COSMOS

1. HẠ TẦNG CƠ SỞ CỦA COSMOS

COSMOSHUB

Vấn đề lớn nhất với hệ sinh thái Cosmos hay ATOM là Cosmos Hub, là “Trung tâm kinh tế của hệ sinh thái Cosmos” và nhằm mục đích trở thành chất keo kết nối tất cả các blockchain và cung cấp các dịch vụ có giá trị.

ATOM là Token bảo vệ cho Cosmos Hub, nhưng thật không may, sự phát triển của nó lại không đạt như kỳ vọng. 

2.COSMOS ECOSYSTEM

COSMOS ECOSYSTEM

Nhiều Leaders Cosmos không tham gia Cosmos Hub và chỉ sử dụng Cosmos SDK để xây dựng chuỗi riêng của họ. Thực tế, họ thực sự có thể bỏ qua Hub và vẫn phát triển một cách suôn sẻ. Có thể nói, Cosmos Hub đã trở thành nạn nhân của sự thành công về mặt sinh thái Cosmos.

3.TOKENOMICS

Zaki, một developer cốt lõi của giao thức IBC – cây cầu kết nối tất cả Blockchain trong hệ sinh thái Cosmos để chuyển tài sản, ông phát biểu tại hội nghị “COSMOSVERSE CONFERENCE”  rằng: “ATOM hiện nay là MEME của hệ sinh thái Cosmos và nó có thể làm được nhiều hơn thế.”. Điều này đồng nghĩa với việc mức độ ứng dụng không cao.

Lạm phát của Atom giao động từ 7-20% một năm tùy vào mức độ stake trong mạng lưới. Mức độ % lạm phát của ATOM khá lớn so với những hệ sinh thái khác. 

Ở thời điểm hiện tại, công dụng chính của token ATOM chỉ bao gồm:

 • Staking để làm validators trên Cosmos Hub.
 • Governance (biểu quyết các vấn đề liên quan tới Cosmos Hub).
 • Stakedrop, tức stake token ATOM để nhận airdrop token từ một blockchain mới được xây trên Cosmos (chỉ những ai staking ATOM để làm validator mới được nhận Airdrop).
 • Các blockchain mới này sẽ có token riêng nên vai trò của token ATOM đối với các nền tảng này gần như bằng không.

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Mô tả đơn giản về chức năng cốt lõi do Cosmos Hub cung cấp.

 • Lớp dưới cùng là Cosmos Stack, được quản lý bởi Hub và các Core Teams.
 • Lớp giữa: là các nâng cấp sắp tới với khả năng mở rộng của hệ thống thanh khoản và bảo mật của Hub.
 • Lớp trên cùng: Interchain Scheduler và Allocators được đề xuất.

Phần mô tả về chức năng cốt lõi của Cosmos Hub cung cấp

1. CƠ SỞ HẠ TẦNG 

Trung tâm Cosmos sẽ yêu cầu hai hệ thống hỗ trợ lẫn nhau:

1. Interchain Scheduler: thị trường không gian khối chuỗi chéo an toàn và giải pháp MEV

2. Interchain Allocator: một nơi để điều phối kinh tế và liên kết dự án liên chuỗi

Hai chức năng mới nay sẽ mang lại giá trị như sau:

 • Chất xúc tác cho bánh đà thúc đẩy, phát triển và việc mở rộng nền kinh tế IBC an toàn và hiệu quả hơn
 • Giúp tăng cường kết nối & tương tác giữa các chuỗi
 • Thúc đẩy hệ sinh thái Cosmos trở thành 01 hệ sinh thái đa chuỗi có khả năng phục hồi

Cách hai chức năng mới hỗ trợ lần nhau

2.Interchain Scheduler

Interchain Scheduler: thị trường không gian khối chuỗi chéo an toàn và tạo thu nhập từ giải pháp MEV chuỗi chéo.

 • Cosmos Hub thu thập doanh thu từ hoạt động kinh tế liên chuỗi bằng cách tạo ra một thị trường block space an toàn, Interchain Scheduler và tính phí phù hợp.
 • Cho phép các chuỗi chỉ định MEV. Không giống như các giải pháp khác chỉ phân chia doanh thu với Validators, Scheduler ngoài ra còn phân chia doanh thu với Customer chains

Cosmos Interchain Scheduler

Giống như Ethereum, MEV (Miners-Extractable Value: các miners sẽ được toàn quyền lựa chọn các giao dịch để bỏ vào khối và sau đó tiền hành xác thực) trên Cosmos cũng có một thị trường riêng (off-chain) để phục vụ mục đích gửi giao dịch lên blockchain chính. Nhưng thị trường này cũng đứng trước nguy cơ bị tập trung hóa (vì các validators sẽ giao tiếp với nhau bên ngoài chuỗi blockchain) và hơn hết, nó còn gây thất thoát danh thu cho chính dự án và cho các hodlers. Chính vì thế, Interchain Scheduler được tạo ra để giải quyết những mối quan ngại như vậy.

Giải pháp MEV giải quyết các vấn đề sau:

 • Ngăn chặn giao dịch nội gián
 • Front-running hoặc back-running
 • Hạn chế tổng hợp (bundle) các giao dịch lại với nhau để giảm chi phí xử lý.
 • Thay đổi thứ tự giao dịch
 • Tối đa hóa khối lượng tài sản của một số cá nhân được diễn ra công khai và minh bạch ngay trên chính blockchain của Cosmos

3.Interchain Allocator

Interchain Allocator, lớp chức năng này sẽ bao gồm hai thành phần chính:

 • Covenant (khế ước): Một dự án sẽ thiết lập khế ước, định ra các tham số và sung quỹ theo đúng tham số ấy. Nếu bên còn lại có vấn đề với các tham số đã được đặt ra thì họ có thể lập nên một khế ước mới với các tham số mới. Quy trình này sẽ liên tục được lặp lại cho đến khi cả hai bên đều đồng ý với các thỏa thuận đã đặt ra và không có thay đổi gì thêm
 • Rebalancer: Đây là công cụ thực thi các chiến lược phân bổ vốn bằng cách tự động mua hoặc bán tài sản dựa trên những quy tắc đã đặt ra ban đầu nhằm giúp danh mục tài sản hiện tại được phân bổ theo đúng danh mục tài sản mong muốn

Covenant (khế ước) và rebalancer sẽ là hai công cụ đắc lực cho phép các dự án thiết lập quan hệ đối tác thông qua việc nắm giữ token quản trị của nhau, từ đó giúp những dự án mới trên Cosmos thu hút người dùng thanh khoản dễ dàng hơn, đồng thời cũng nâng cao sự gắn bó lâu dài giữa hai bên.

 

Nhiệm vụ của ALLOCATION DAO

 • Tăng tốc độ tạo dự án Cosmos mới
 • Tăng tốc độ phát triển và tính bền vững của dự án
 • Mở rộng nền kinh tế cho các hoạt động chéo không gian khối chuỗi
 • Điều chỉnh các ưu đãi giữa các dự án mới & Cosmos Hub
 • Biến ATOM trở thành tài sản dự trữ được triển khai rộng rãi và được mong muốn nhất trong chuỗi liên kết

4.TOKENOMICS

Đội ngũ Cosmos giới thiệu một cơ chế in ra ATOM mới nhằm cân bằng việc thúc đẩy các hợp tác xuyên chuỗi với việc đảm bảo an ninh cho hệ thống.

Thông qua tỉ lệ ATOM tối ưu cần được stake bởi các validators Chính sách tiền tệ mới này sẽ có hai giai đoạn: Giai đoạn chuyển đổi: Diễn ra trong 9 tháng và số lượng ATOM được in ra sẽ liên tục tăng với 10 triệu ATOM được in mỗi tháng để bơm đủ vốn cho ngân quỹ mới của Cosmos Hub. Giai đoạn bền vững: Số lượng ATOM được in ra sẽ giảm dần trong 27 tháng tiếp theo cho tới giai đoạn bền vững khi 300,000 ATOM được in ra mỗi tháng.

Thông qua tỉ lệ ATOM tối ưu cần được stake bởi các validators

Chính sách tiền tệ mới này sẽ có hai giai đoạn:

Giai đoạn chuyển đổi: Diễn ra trong 9 tháng và số lượng ATOM được in ra sẽ liên tục tăng với 10 triệu ATOM được in mỗi tháng để bơm đủ vốn cho ngân quỹ mới của Cosmos Hub.

 • Cho phép customer chains có thời gian tham gia Interchain Security
 • Giúp hỗ trợ chi tiêu Bảo mật
 • Community có cơ hội phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết để quản lý Treasury lớn.

Sau khi có sự xuất hiện của Interchain Security, một phần phí giao dịch từ các chains được xây dựng trên Cosmos (gọi là consumer chains) sẽ được gửi về cho Cosmos Hub để trả cho các validators, delegators và Community Pool vì đã giúp bảo mật hệ thống các consumer chains này

Sơ đồ lạm phát mới của ATOM

Giai đoạn bền vững: Số lượng ATOM được in ra sẽ giảm dần trong 27 tháng tiếp theo cho tới giai đoạn bền vững khi 300,000 ATOM được in ra mỗi tháng.

Trong giai đoạn 2 này, số lượng ATOM được in ra cho validators và deligators coi như một khoản trợ cấp bảo mật giống như mức trước khi giai đoạn chuyển tiếp (GĐ1) bắt đầu. Khoản này sẽ giảm 10% mỗi tháng trong 36 tháng, sau đó sẽ chấm dứt hoàn toàn. Tại thời điểm này doanh thu từ Interchain Security sẽ cần phải đáp ứng hoặc vượt qua mức khoản trợ cấp ban đầu này.

Nếu trường hợp tỷ lệ staking giảm xuống, hệ thống sẽ trở lại mô hình phát hành ban đầu cho đến khi tỷ lệ staking này trở lại hoặc cao hơn thì lúc đó việc phát hành token sẽ quay trở lại mức cố định 300K ATOM mỗi tháng. Lưu ý rằng, phần trợ cấp cho bảo mật sẽ tiếp tục tự động trong việc tài trợ 5% cho Community Pool vì Staking Reward được cấp qua Module Allocators.

Lượng phát hành token dạng tích luỹ từ thời điểm kích hoạt. Mô hình phát hành mới được đề xuất sẽ làm giảm đáng kể mức tăng trưởng của tổng nguồn cung ATOM theo thời gian bằng cách chuyển từ tăng theo cấp số nhân sang tăng trưởng tuyến tính.

Biểu đồ ước tính nguồn cung của ATOM 2.0 trong dài hạn

Phí giao dịch

Đáng chú ý, phí sàn tối thiểu để duy trì Cosmos Hub sẽ được thu bằng đồng ATOM để tránh sự phức tạp, cồng kềnh trong việc tính toán và phí dao động theo cơ chế thuật toán tuỳ theo nhu cầu sử dụng.

Cơ chế mới này cũng sẽ bao gồm một danh sách các tokens và đồng thời, phí có thể quy đổi theo tỷ giá các tokens thu được. Phí giao dịch sang một loại tiền tệ nhất định như ATOM hoặc stablecoins trước khi phân bổ về cho validators, delegators và community pool.

Phí giao dịch sẽ được trả cho Cosmos Hub và gửi đến mô-đun Allocator, sau đó phân chia cho Community, Validators và Deligators.

Với việc bổ sung Interchain Security, một phần transaction fee và in token từ các customer chains sẽ được gửi đến mô-đun Allocator của Cosmos Hub, thanh toán để đảm bảo an toàn cho tất cả các chains và thay thế cho phần in token để trợ cấp hiện tại.

Cosmos fees mechanism 2.0

Mô hình thu và phân bổ phí trên Cosmos

LIÊN MINH COSMOS 

Cosmos là một liên minh chính trị của các blockchain chủ quyền có thể tương tác với cơ sở hạ tầng công cộng được chia sẻ. Các khu vực của các tính năng liên chuỗi có thể sử dụng ATOM bao gồm Mạng Cosmos.

The Cosmos Hub v2 a.k.a. ATOM 2.0

Hình minh họa liên minh Cosmos (Vị trí của chuỗi chỉ dành cho mục đích minh họa)

NHẬN ĐỊNH

Những sự thay đổi trong WhitePaper 2.0 của Cosmos khá quan trọng trong việc ảnh hưởng đến Tokenomics của ATOM và giá trị của ATOM trong tương lai thông qua 2 điểm như sau:

Tăng nhu cầu sử dụng: Tăng nhu cầu sử dụng ATOM thông qua các Use cases mới.

Use Cases hiện tại của Atom:

 • là tài sản thế chấp
 • sử dụng ATOm để staking để nhận thưởng, tham gia hoạt động quản trị
 • Doanh thu từ MEV xuyên chuỗi
 • Phí giao dịch: Nội bộ và Liên chuỗi
 • Đòn bẩy thanh khoản cho liên chuỗi
 • Dự trữ bảo mật liên chuỗi

Giảm Token in ra: 

Giảm cung (lượng token in mới trong mạng lưới) ra thị trường thông qua block rewards, điều này có nghĩa là lượng doanh thu của Validators và deligators có thể bị ảnh hưởng và kém hấp dẫn để tiếp tục vận hành mạng lưới. Tuy nhiên, có lẽ bởi chính lý do này mà khiến cho đội ngũ Cosmos nâng cấp và mở rộng thêm về cơ sở hạ tầng để liên kết nhiều chains hơn, nhu cầu bảo mật các chuỗi là luôn có, nên sẽ tạo “công ăn việc làm” cho validators, đồng thời phần phí thu được từ việc xác nhận giao dịch cho chains có thể vẫn giữ chân được các validators.

LỜI KẾT

Nhìn chung, chúng ta vẫn thấy rằng Cosmos Hub có một cách để thực sự tạo ra thu nhập và ATOM có nhiều giá trị hơn, không còn là một liên minh lỏng lẻo hoàn toàn, mà giống như một cộng đồng kinh tế hơn.

Tương tự như Euro của “Liên minh Châu Âu” thì giờ chúng ta có thể thấy Cosmos 2.0 đang cố gắng biến ATOM thành đồng tiền chung của “Cosmos Union”, cung cấp dịch vụ phân quyền và an ninh kinh tế chia sẻ, trong khi các chuỗi thành viên vẫn giữ toàn quyền chủ quyền.

Đồng thời, việc tạo lập các Appchain cũng khá tương đồng ở nhiều điểm như các Layer-2 của Ethereum. Phải chăng Cosmos đang tham vọng tạo ra một “đế chế” như vậy?

Xem full chương trình  của Emily tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=RI7zhSkQZKM
————————————————————————————————————

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền điện tử phải chịu rủi ro thị trường cao.
Hãy thực hiện các giao dịch của bạn một cách thận trọng.
Khuyến cáo, TradeCoinAsia sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
TradeCoinAsia Team
————————————————————————————————————

Thông tin hữu ích thì để lại một SUBSCRIBE – FOLLOW – LIKE cho kênh để ủng hộ nhé!
Website Youtube |Twitter Telegram FBTikTok
#EmilyNguyen #TradeCoinAsia

 

(Visited 36 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.