Binance Smart Chain (BSC) trở thành blockchain đầu tiên lập kỷ lục 14,7 triệu giao dịch hàng ngày

Mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) đã ghi nhận nhiều giao dịch hàng ngày hơn so với blockchain của Bitcoin và Ethereum cộng lại, thiết lập thành tựu mới đáng tự hào đối với một nền tảng chỉ hơn một năm tuổi. Binance Smart Chain (BSC) trở thành blockchain đầu tiên lập kỷ lục 14,7 triệu giao […]