Thông Tin Tổng Hợp Về Klaytn

Klaytn là gì? Klaytn là một nền tảng Blockchain được phát triển bởi Ground X, một công ty con chuyên về mảng Blockchain của tập đoàn Kakao Hàn Quốc. Blockchain của Klaytn tập trung vào việc cung cấp môi trường phát triển trực quan và trải nghiệm người dùng cuối cùng thân thiện. Nó được xây dựng dựa trên […]