Oasis Network là gì? Thông tin về đồng ROSE

Oasis là một blockchain có thể mở rộng, hỗ trợ quyền riêng tư, được xây dựng cho ngành Tài chính Phi tập trung (DeFi) và nền kinh tế dữ liệu người dùng. Với khả năng mở rộng cao và kiến ​​trúc bảo vệ quyền riêng tư, Oasis Network nhằm mục đích cung cấp sức mạnh cho DeFi, […]