Moonbeam (GLMR) là parachain hoạt động đầu tiên trên Polkadot, tăng 200 lần sau khi list Binance

Sau bao ngày chờ đợi, Moonbeam Network (GLMR), một dự án tương thích với Ethereum, đã chính thức được khởi chạy trên Polkadot. Moonbeam (GLMR) là dự án hoạt động đầu tiên trên Polkadot, tăng gấp 200 lần sau khi list Binance Moonbeam là parachain đầu tiên đi vào hoạt động đầy đủ trên Polkadot. Blockchain […]