MonoX Finance lên Prime List Huobi

Primelist Huobi chưa kịp nguội sau 2 sự kiện niêm yết Immutable X và Gold Fever, MonoX đã lên sóng để làm nóng cuộc chơi! MonoX Finance sẽ được niêm yết trên Primelist vào 10:00 UTC 25 tháng 11, tức 17:00 cùng ngày giờ Việt Nam MonoX là một DEX đa lớp, đa chuỗi, giải […]

Tổng quan dự án MonoX

Giới thiệu về Monox MonoX là một giao thức DeFi mới sử dụng thiết kế sử dụng token đơn (single token) cho các liquidity pool (thay vì sử dụng các cặp token để add liquidity). Điều này có thể thực hiện được bằng cách nhóm các token đã ký gửi thành một cặp ảo (virtual) với stablecoin vCASH. Single […]