Monnfts mang thế giới thực vào Blockchain: Chuẩn bị ra mắt các tính năng mới trên BSC và cùng tìm hiểu Marketplace của Monnfts

Monnfts là nền tảng phát hành và là một NFT marketplace lấy người sáng tạo làm trung tâm, sử dụng token MONNFTS (MON) để trao quyền cho những người dùng tích cực tương tác với giao thức. Dự án sẽ sớm ra mắt các tính năng mới. Phiên bản xem trước các tính năng mới […]