Oasis Network là gì? Thông tin về đồng ROSE

Oasis là một blockchain có thể mở rộng, hỗ trợ quyền riêng tư, được xây dựng cho ngành Tài chính Phi tập trung (DeFi) và nền kinh tế dữ liệu người dùng. Với khả năng mở rộng cao và kiến ​​trúc bảo vệ quyền riêng tư, Oasis Network nhằm mục đích cung cấp sức mạnh cho DeFi, […]

Cuộc Chiến Giữa DeFi và CeFi

Trong thị trường tài chính hiện nay ngân hàng không còn là người chơi độc tôn, bởi sự phát triển và áp dụng rộng rãi của tài chính phi tập trung (Defi). Theo đó, tình trạng ngân hàng và tài chính ngày nay vận hành rất phức tạp mà ngay cả những nhân viên ngân hàng […]