CoinEx – Giao diện trang web được cập nhật đầy đủ: Cải thiện trải nghiệm giao dịch và hình ảnh cho người dùng

 Nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm giao dịch và hình ảnh đối với người dùng, CoinEx đã giới thiệu giao diện người dùng trang web mới vào tháng 12/2021. Trang web chính thức vừa được cập nhật đã giới thiệu một triển vọng hoàn toàn mới cho người dùng CoinEx trên toàn thế giới […]