Cuộc Chiến Giữa DeFi và CeFi

Trong thị trường tài chính hiện nay ngân hàng không còn là người chơi độc tôn, bởi sự phát triển và áp dụng rộng rãi của tài chính phi tập trung (Defi). Theo đó, tình trạng ngân hàng và tài chính ngày nay vận hành rất phức tạp mà ngay cả những nhân viên ngân hàng […]