Điều gì ảnh hưởng đến giá Bitcoin (BTC)?

1. Bitcoin được định giá như thế nào? Các lực lượng thị trường được gọi là cung và cầu ảnh hưởng đến giá Bitcoin. Giá thường giảm khi có nhiều người bán hơn hoặc ngược lại. Bitcoin ( BTC ) là một đồng tiền kỹ thuật số, không được phát hành bởi bất kỳ chính phủ hoặc cơ […]

TỔNG HỢP NHỮNG COIN NÊN TRADE HIỆN NAY

“Hãy Tham Lam Khi Người Khác Hoảng Sợ” – Warren Buffet, bậc thầy đầu tư giá trị chia sẻ một trong những chiến lược đầu tư đã giúp vị tỷ phú trở nên nổi tiếng. Thật vậy, khác với mọi người thường nghĩ rằng ông sẽ tìm kiếm những dự án có giá trị thấp […]