SKIN IN THE GAME: API3 – GIAO THỨC CUNG CẤP DỮ LIỆU CHÍNH XÁC

Key Insight

 • Giao thức API3 cung cấp nguồn cấp dữ liệu minh bạch và chính xác cho người dùng.
 • Thông qua phương thức quản trị thận trọng, người dùng API được bảo vệ khỏi các sự cố API.
 • API3 cho phép các nhà cung cấp dữ liệu trích xuất dữ liệu của họ đến người dùng mà không cần đến bên thứ ba.
 • Thực nghiệm API3 sẽ được người dùng chấp nhận lâu dài.

Điểm mới của Oracle

Các lĩnh vực tài chính, thời tiết, cảm biến, các ứng dụng phi tập trung (dApps) cần dữ liệu thực tế và chính xác. Khi triển khai dApps, các nhà phát triển Web3 sử dụng các API on-chain – được gọi là oracles – làm nguồn cấp dữ liệu cho các hợp đồng thông minh. Hầu hết các giải pháp orcales hoạt động như người trung gian giữa nhà cung cấp dữ liệu và người dùng (ví dụ: dApps), tức là cấp phép cho nhà cung cấp dữ liệu và cung cấp dữ liệu cần thiết cho người dùng.

Giao thức API3 cho phép các nhà cung cấp dữ liệu tự chạy các oracle node, do đó loại bỏ người trung gian. Do không có người trung gian, các nhà cung cấp dữ liệu không thể ẩn danh mà thay vào đó họ phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp dữ liệu cho người dùng và có thể phải đối mặt với những hậu quả khác nhau khi nguồn dữ liệu cung cấp không chính xác. 

API3 phân biệt chính nó với các giải pháp oracle hiện có theo hai cách. Đầu tiên,  cung cấp sự minh bạch hoàn toàn về nguồn cấp dữ liệu được cung cấp cho người dùng. Thứ hai, nó cung cấp phạm vi bảo hiểm dịch vụ trên chuỗi trong trường hợp xảy ra các sự cố API. Công nghệ đằng sau API3 hoạt động như thế nào?

Công nghệ  Nutshell

API3 cho phép các nhà cung cấp dữ liệu hiển thị trực tiếp dữ liệu của họ với các hợp đồng thông minh. Để đáp ứng nhu cầu của các nhà phát triển, API3 có thiết kế mô-đun với ba lớp layers được xây xếp chồng lên nhau: lớp giao thức, lớp giữa và lớp trên cùng.

Tùy thuộc vào nhu cầu phát triển, một dApp có thể sử dụng các dịch vụ API3 ở từng layer của 3 layers này. 

Lớp thấp nhất là lớp giao thức API3 , nơi các nhà cung cấp dữ liệu đăng ký nguồn cấp dữ liệu mà họ phân phát. Các dApp cấp quyền lấy dữ liệu thông qua serverless oracle – công nghệ Airnode. Nói một cách dễ hiểu, Airnode lấy dữ liệu khi các dApp yêu cầu. Có nghĩa là, Airnode được các nhà cung cấp dữ liệu sử dụng để gửi dữ liệu đến các hợp đồng thông minh. Nó không yêu cầu “know-how” để vận hành và không cần bảo trì nút hàng ngày. Tính đến ngày 13 tháng 9 năm 2022, Airnode đã được triển khai trên 13 chuỗi và tương thích với chuỗi EVM.

Lớp giữa bao gồm các API3 beacons được xây dựng trên Airnode hàng đầu. Mỗi beacon là một nguồn cấp dữ liệu trực tiếp, nơi dữ liệu từ các nhà cung cấp API được đưa vào chuỗi liên tục theo các thông số nhất định (ví dụ: mỗi lần thay đổi giá 1%). Ví dụ điển hình về beacons là dữ liệu ngoại hối, cổ phiếu hoặc các hàng hóa thương mại.

Một beacon được duy trì để các giao thức có thể  đọc dữ liệu một cách đơn giản hoặc đưa ra yêu cầu dữ liệu một cách chủ động. Các beacons cho phép các nhà cung cấp API phản hồi các yêu cầu dApp – các beacons tạo nguồn cấp dữ liệu và báo hiệu cho Airnode khi nào cần truyền dữ liệu tới các hợp đồng thông minh. Beacons trừu tượng hóa sự phức tạp của layer Airnode phía dưới; kết quả là Beacons cho phép các nhà phát triển lấy dữ liệu API3 mà không cần xử lý các vấn đề phức tạp về kỹ thuật của một giao thức Airnode cụ thể.

Ở lớp trên cùng là các API cho dApps (dAPI). dAPI bản chất là một tiến trình ánh xạ các dữ liệu. (Tiến trình ánh xạ dữ liệu – mapping – nghĩa là mang dữ liệu của A sang của B, sau khi xử lý xong, cả A và B cùng tồn tại song song) Chẳng hạn với tên “giá BTC-USD” được ánh xạ tới một địa chỉ ID của  beacon. API3 có thể nhắm ánh xạ đó tới một beacon khác (hoặc tập hợp các beacons), điều này làm cho dAPI trở thành một dịch vụ được quản lý tích cực. dAPI là giải pháp cấp cao nhất cho các builder, do đó là dAPI trở thành lựa chọn mặc định để triển khai dApp.

Để thay thế cho layer hàng đầu, dApps có thể chọn truy cập lớp giao thức cho trong trường hợp dữ liệu phụ thuộc vào các tham số như dữ liệu thời tiết phụ thuộc vào từng địa điểm cụ thể.

Tokenomics

Native token API3, được sử dụng cho hai mục đích chính:

 • Governance : Token API3 tham gia biểu quyết để điều chỉnh các biện pháp khuyến khích giữa các bên liên quan trong giao thức API3 và tạo điều kiện cho các hoạt động trơn tru.
 • Staking: token API3 có thể được staking để đổi lại phần thưởng và quyền biểu quyết của cộng đồng.

Những người nắm giữ Token stake các token API3 của họ nhận được phần thưởng theo tỷ lệ của phần thưởng. Những phần thưởng này được trả đổi lại sự đảm bảo cho những rủi ro nghiêm trọng nếu dAPI xảy ra sự cố. Đồng thời, các nhà cung cấp dữ liệu vận hành các nút oracle API3 không bắt buộc phải nắm giữ token API3.

Quản trị

Để phân quyền quản trị của các dAPI và toàn bộ dự án, API3 được quản trị bởi một DAO phi lợi nhuận. API3 DAO giám sát toàn bộ mạng và chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện dự án API3. Việc quản trị là công khai – tất cả các bên liên quan đều có thể tham gia trực tiếp khi staking token API3.

Nguồn: Sách trắng API3 

DAO bỏ phiếu về quản trị dAPI, ưu đãi Staking, thế chấp cho quỹ bảo hiểm dịch vụ trên chuỗi và giải ngân các quỹ được giữ trong hợp đồng quản trị DAO (token USDC và API3). Quỹ tự trị DAO sẽ tương tác trực tiếp nghĩa là không cần sự tham gia của bất kỳ đơn vị trung gian, chữ ký của các bên hoặc cá nhân nào để chuyển các token sau một cuộc bỏ phiếu trên chuỗi thành công. Điều này đạt được thông qua các lệnh gọi hàm phân giải DAO trên chuỗi, tham chiếu IPFS hash, chứa đầy đủ các văn kiện đề xuất. Một ví dụ nổi bật về biểu quyết API3 DAO là chọn nhà cung cấp dữ liệu beacon để đảm bảo và duy trì nguồn cấp dữ liệu chính xác.

Ngoài ra, các giải thưởng DAO dành cho hệ sinh thái API3. Các nhiệm vụ chi tiết được thực hiện thông qua cấu trúc nhóm DAO phụ trợ để mở rộng hoạt động quản trị. Bất kỳ cá nhân hoặc nhóm phụ trợ DAO nào đang điều hành các hoạt động hàng ngày của giao thức đều có thể đăng ký tài trợ DAO.

Đúc tiền

API3 sử dụng hai cơ chế đúc tiền. khi sử dụng beacons và dAPI, dApps sẽ thanh toán bằng USDC. API3 sau đó sẽ thanh toán cho các nhà cung cấp dữ liệu API bằng USDC hoặc fiat theo yêu cầu của nhà cung cấp dữ liệu. Sau khi hoàn tất thanh toán, các dApp sẽ nhận được một danh sách trắng cho phép họ đọc nguồn cấp dữ liệu của mình. Đồng thời, các dApp nhận được chính sách bảo hiểm dịch vụ cho phép họ đưa ra yêu cầu trong trường hợp có sự cố của dAPI.

Thứ hai, ở cấp Airnode, các dApp có thể đăng ký trực tiếp vào một Airnode và thực hiện các yêu cầu cấp giao thức với Airnode đó. Mặc dù đây không phải là yêu cầu trong trường hợp các dịch vụ API3 miễn phí, nhưng hợp đồng thông minh có thể được sử dụng để thu các khoản thanh toán token để đổi lại quyền truy cập ở cấp độ giao thức.

Phạm vi dịch vụ & cơ chế Slashing.

Slashing là một cơ chế mà nền tảng loại bỏ các hành vi bất thường bằng cách phạt những bên liên quan thực hiện hành vi vi phạm.

API3 cung cấp bảo hiểm dịch vụ chống lại sự cố dAPI để giảm thiểu các vấn đề tiềm ẩn về bảo mật, quản trị và độ tin cậy. Ví dụ: API3 có thể bù đắp cho các dApps khi API ngừng hoạt động hoặc nguồn cấp dữ liệu không chính xác. Khi một dApp đăng ký với một dAPI, một phạm vi dịch vụ cụ thể sẽ được ban hành dựa trên các rủi ro sự cố tiềm ẩn cũng như chất lượng và số lượng dữ liệu được truyền đi.

Phạm vi dịch vụ API3 bắt đầu với việc DAO chọn dữ liệu nào để phân phát, quản lý các nhà cung cấp dữ liệu đáng tin cậy và các quyết định liên quan. Các thành viên của DAO phải “chấp nhận rủi ro khi tham gia vào cuộc chơi”: trong trường hợp dAPI thất bại, những người đặt cược các token sẽ bị áp dụng các biện pháp trừng phạt và số tiền đặt cược được sử dụng để thanh toán các yêu cầu bồi thường thiệt hại. Vì nhóm đặt cược các yêu cầu bồi thường thiệt hại do sự cố dAPI nên sẽ khuyến khích DAO quản trị cần được bảo mật hơn. Các thành viên của DAO được khuyến khích trực tiếp để tối ưu hóa việc ra quyết định, chẳng hạn như không giới thiệu các nhà cung cấp API không đáng tin cậy. Theo nghĩa này, quản trị dAPI quản lý ngân sách và khuyến khích DAO duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu.

Khi xảy ra sự cố, yêu cầu bảo hiểm dịch vụ trên chuỗi sẽ được đưa ra. Các xác nhận quyền sở hữu đến API3 như một trường hợp đầu tiên. Các kết quả có thể xảy ra là sự chấp thuận, phản đối hoặc từ chối bồi thường. Các yêu cầu bồi hoàn minh bạch thường được DAO chấp thuận và thanh toán trực tiếp bằng token API3. Đối với các trường hợp phức tạp, API3 sử dụng hệ thống tòa án trực tuyến – Kleros – để phân xử các khiếu nại yêu cầu chi trả. Nói một cách đơn giản, Kleros có thể loại bỏ các hành vi vi phạm của  API3 trên cơ sở dữ liệu được cung cấp. Bằng cách này, Kleros thêm một lớp phân quyền khác vào phạm vi dịch vụ và cho phép đối xử công bằng với các dApp sử dụng nguồn cấp dữ liệu API3.

Phân phối token

Tính đến ngày 13 tháng 9 năm 2022, tổng nguồn cung cấp mã thông báo API3 là 115 triệu. Trong tổng nguồn cung này, 100 triệu API3 đã được phân bổ ban đầu vào tháng 11 năm 2020 và 15 triệu API3 còn lại đã được đúc thành phần thưởng staking.

Phân phối token ban đầu của API3 ra mắt vào tháng 11 năm 2020 trên sàn Mesa DEX, một sàn giao dịch phi tập trung sử dụng cơ chế đấu giá hàng loạt. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia đấu giá, trong đó 20 triệu token API3 – 20% trong số 100 triệu nguồn cung cấp ban đầu của API3 – đã được bán. Bảng phân tích đầy đủ về nguồn cung cấp API3 ban đầu và việc phân phối mã thông báo API3 theo lịch trình như sau:

 • 30 triệu (30%) cho những người sáng lập API3
 • 25 triệu (25%) cho API3 DAO để xây dựng cộng đồng và hệ sinh thái của dự án 
 • 20 triệu (20%) cho các nhà đầu tư đại chúng được chào bán ban đầu trên Mesa DEX.
 • 10 triệu (10%) cho các đối tác API3 (ví dụ: nhà cung cấp dữ liệu).
 • 10 triệu (10%) cho các nhà đầu tư hạt giống.
 • 5 triệu (5%) cho các nhà đầu tư pre-seed.

Lạm phát & Phần thưởng cố định

Để bảo mật mạng thông qua việc staking, API3 duy trì việc phát hành phần thưởng. Các mã token cổ phần chủ yếu được sử dụng làm tài sản thế chấp trong quỹ bảo hiểm dịch vụ trên chuỗi. Nếu tổ chức phi lợi nhuận API3 DAO có doanh thu phụ trội sau khi trừ đi tất cả chi phí, họ sẽ sử dụng doanh thu phụ trội này để mua các token API3 sau đó đốt chúng đi . Tương tự, bất kỳ USDC nào còn lại từ các hoạt động sẽ được sử dụng để mua API3 từ thị trường mở và cu

Tính đến ngày 13 tháng 9 năm 2022, có 5.362 ví đang tích cực staking . Khoảng 60% tổng nguồn cung API3 đã được đặt cọc kể từ Quý 3 năm 2021. Tỷ lệ này được giữ tương đối ổn định mặc dù thị trường chung suy thoái và áp lực cố hữu dẫn đến  bán tháo và thanh lý. Sự suy thoái cũng tương ứng với việc giảm APR xuống dưới 6% vào tháng 5 năm 2022, giảm từ mức cao nhất 45% APR vào tháng 8 năm 2021.

Phần thưởng API3 đã giảm vào tháng 5 năm 2022, đã sự phục hồi gần đây. Tổng cộng, hơn 15 triệu token API3 đã được trao cho hoạt động staking kể từ tháng 7 năm 2021. Những phần thưởng này đến từ mức lạm phát trung bình hàng tuần là 0,23% kể từ tháng 7 năm 2021. Tỷ lệ lạm phát này được tính bằng cách tính tỷ lệ phần trăm giữa tổng số lượng staking trên tổng nguồn cung staking bởi API3 DAO. Nếu đạt được mục tiêu, APR giảm 1% mỗi tuần. Nếu không đạt được mục tiêu, APR tăng 1% mỗi tuần. Phần thưởng staking sẽ được trả hàng tuần và bị khóa trong một năm sau khi các phần thưởng này được chi trả cho người dùng.

Các sự kiện & cột mốc đáng chú ý

Phiên bản Airnode mới nhất (V0.7) được phát hành vào tháng 9 năm 2022. API3 cũng phát hành API QRNG cho nền tảng của mình vào tháng 5 năm 2022. API3 QRNG dựa trên API ANU Quantum Numbers (AQN) và có khả năng cung cấp số ngẫu nhiên số cho hợp đồng thông minh. Từ quan điểm bảo mật, để giải quyết tối ưu nguy cơ tấn công Sybil, điều quan trọng là có thể tạo các khóa ngẫu nhiên – API3 QRNG đang cho phép điều đó, trở thành tiêu chuẩn vàng cho việc tạo số ngẫu nhiên.

QRNG là miễn phí, mặc dù người dùng cần phải trả phí gas để thực hiện các cuộc gọi API. API3 QRNG hiện đã có sẵn trên 13 nền tảng blockchain khác nhau. Kể từ tháng 5 năm 2022, mạng thử nghiệm Rinkeby đã đóng góp 77% tổng số yêu cầu QRNG đến từ 380 người yêu cầu độc lập.

Nguồn cấp dữ liệu đơn lẻ dAPI trên Polygon, BNB Chain, Avalanche và RSK đã được ra mắt vào tháng 7 năm 2022. Nguồn cấp dữ liệu đa nguồn dự kiến ​​sẽ được phát hành trong tương lai gần.

Tính đến ngày 13 tháng 9 năm 2022, API3 đã giới thiệu tổng cộng 179 nhà cung cấp dữ liệu. Đáng chú ý, 169 trong số 179 nhà cung cấp đã được giới thiệu vào quý 2 đến quý 3 năm 2021 do nhóm API3 ưu tiên phát triển  nhà cung cấp API của riêng mình. Cho đến nay, nhóm đã tập trung vào việc quản lý nguồn cấp dữ liệu bằng cách dựa vào các nhà cung cấp API hiện tại thay vì giới thiệu các nhà cung cấp API mới. API3 tập trung vào chất lượng thay vì số lượng.

Theo lộ trình của API3 , mục tiêu cơ bản chính là cung cấp Dịch vụ theo chuỗi-Dữ liệu theo cách hoàn toàn tự động. Để đạt được điều này, thị trường API3 sẽ cung cấp cho người dùng một phương tiện để trực quan hóa tất cả các API có sẵn và thanh toán cho các dịch vụ bằng ví Web3. Sau khi thanh toán, người dùng sẽ tự động được đưa vào danh sách trắng cho quyền truy cập dữ liệu của họ bằng chuỗi tương ứng. Ngoài ra, chính sách bảo hiểm dịch vụ của họ sẽ được tạo trên Ethereum Mainnet và được sử dụng để bắt đầu khiếu nại trong trường hợp có khả năng xảy ra lỗi dAPI và dẫn đến thiệt hại.

API3 lập kế hoạch cho các tính năng nền tảng bổ sung như nguồn cấp dữ liệu tổng hợp, thanh toán Web3 tự động, danh sách cấp phép tự động, thiết lập chính sách bảo hiểm tự động, làm cho các dAPI đa nguồn khả dụng trên nhiều chuỗi EVM nhất có thể, bao gồm cả Solana và Near. Ngoài ra, đăng ký chuỗi chéo có thể mở ra cơ hội thị trường thông qua khả năng tương thích chuỗi hơn nữa.

Cạnh tranh & Rủi ro

Về mặt cạnh tranh, Chainlink đang thống trị giải pháp Oracle hiện nay với hơn 1025 mạng lưới oracle và hơn 1400 dự án trong toàn hệ sinh thái. về cơ bản, Chainlink trở thành xương sống cho lĩnh vực DeFi với các dự án hàng đầu như Aave, Compound và Synthetix đều dựa vào mạng này để thực hiện các dữ liệu ngoài chuỗi. Chainlink dường như là nền tảng kỳ diệu duy nhất có mức tăng trưởng người dùng tích cực. API3, Band, Ocean và các oracle khác dường như đã ổn định sau khi tăng trưởng mạnh ngay từ ban đầu khi ra mắt.

Cạnh tranh với các giải pháp Oracle đã được phát triển vững mạnh là một nỗ lực khó khăn đối với API3. Điểm thu hút của API3 nằm ở chỗ đây là giải pháp của bên thứ nhất cung cấp nguồn dữ liệu đảm bảo được tính minh bạch, độ tin cậy của dữ liệu và phạm vi dịch vụ duy nhất trên thị trường hiện tại phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dùng.

Về rủi ro, API3 có công nghệ phức tạp do bản chất của nó là một giải pháp tích hợp và dễ bị ngừng hoạt động. Vì API3 dựa vào các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tập trung.

Những tình huống phức tạp này có thể tiết lộ sự đánh đổi của việc cố gắng loại bỏ người trung gian: API3 DAO có thể muốn giữ cho các khoản thanh toán càng gọn nhẹ càng tốt. Do đó, một câu hỏi mở là ở mức độ nào thì việc giải quyết tranh chấp có thể được thực hiện một cách công bằng và bền vững cho tất cả các bên.

Một rủi ro khác liên quan đến yêu cầu bảo hiểm dịch vụ là hoạt động bán token. Vì các yêu cầu bồi thường được thanh toán bằng token API3, những người yêu cầu nhận tiền bồi thường API3 có thể bán các token đó để khắc phục thiệt hại, dẫn đến biến động giá. Vì các dAPI có quá nhiều sự cố, điều này có thể làm gia tăng mức độ tổn hại đến token. Nên cần phải duy trì tính toàn vẹn của dAPI thông qua quản trị DAO một cách cẩn trọng.

Sự kết luận

API3 là một công nghệ mới nổi trong cơ sở hạ tầng Web3 Oracle. Nó khác biệt với các giải pháp oracle hiện có bằng cách cho phép các nhà cung cấp API tự chạy các nút oracle và cung cấp nguồn cấp dữ liệu hoàn toàn minh bạch cho người dùng. Cho đến nay, không có oracle nào khác cung cấp  dữ liệu mức độ minh bạch ngoài phạm vi dịch vụ trên chuỗi.

Là tiên phong về tính minh bạch và phạm vi dịch vụ, API3 đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến bộ kỹ thuật của các giải pháp oracle phi tập trung.  API3 vẫn còn trong những ngày đầu một dự án. Thực nghiệm của API3 đang thu hút được sự chú ý mạnh mẽ và tạo một cộng đồng quy mô rộng từ những người dùng có nhu cầu nguồn cung dữ liệu chính xác.

Nguồn: Mihai Grigore & kaushik Guduru – Messari.io Research

————————————————————————————————————
Cảnh báo rủi ro
:
Giao dịch tiền điện tử phải chịu rủi ro thị trường cao.
Hãy thực hiện các giao dịch của bạn một cách thận trọng.
Khuyến cáo, TradeCoinAsia sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
TradeCoinAsia Team
————————————————————————————————————

(Visited 15 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *