Ad banner
Ad banner

Optimism $OP là gì? Có nên đầu từ vào Layer 2 này không?

Thông tin về Optimism: *Website: https://www.optimism.io/ *Sự kiện $OP trên Bitget: https://t.me/ktsignal/6096 * Sự kiện $OP trên …

(Visited 11 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Other Channels

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *