Ad banner
Ad banner

On The Mic #07: Money Flow (Part 02) – Dòng tiền trong vi mô

1/ Dòng tiền trong vi mô là gì? 2/ Các layers trong DeFi 2.1/ Blockchain Platform 2.2/ Các Dapp được build trực tiếp trên Layer 1 2.3/ Các Dapp được build để sử …

(Visited 13 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Other Channels

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *