Ad banner
Ad banner

Live stream 60 | Hệ sinh thái #13 – Polkadot (DOT) và các dự án tiềm năng

Polkadot là sản phẩm trí tuệ của Tiến sĩ Gavin Wood, một trong những người đồng sáng lập Ethereum và là người phát minh ra ngôn ngữ hợp đồng thông minh …

(Visited 9 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Other Channels

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.