Ad banner
Ad banner

Live Stream 53 | AMA Flow – Nền tảng layer 1 cho các Dapp về NFT và Gamming

Flow là một nền tảng hợp đồng thông minh (Smart Contract Platform), được phát triển dựa trên một kiến trúc mới cho phép xử lý giao dịch nhanh, rẻ và thân …

(Visited 9 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Other Channels

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.