LIỆU CHÚNG TA CÓ THỂ ĐỊNH GIÁ NFT?

ĐỊNH GIÁ NFT: GIÁ VS GIÁ TRỊ

Khái niệm “giá” thường bị nhầm lẫn với “giá trị” của một tài sản. Được mô tả một cách đơn giản, giá của một tài sản có thể được mô tả là số tiền thanh toán mà người mua đưa ra cho người bán tài sản, trong khi giá trị là ý kiến ​​chủ quan hơn về mức độ ý nghĩa của tài sản đối với cá nhân.

Nói cách khác, giao dịch một tài sản xảy ra khi người bán nghĩ rằng giá trị của tài sản thấp hơn giá bán của tài sản đó và ngược lại đối với người mua. Chỉ những người mua thích hợp mới mua một tài sản mà họ cho rằng giá trị sản phẩm cao hơn giá hiện tại của nó.

Trọng tâm của bài viết này sẽ là định giá NFT và những khó khăn phát sinh từ nó, cũng như thảo luận về tác động (và nhu cầu) của các giao thức tốt hơn để thúc đẩy ngành NFT phát triển!

ĐỊNH GIÁ NFT KHÓ NHƯ THẾ NÀO?

Với các tài sản được giao dịch công khai (trên các sàn giao dịch), chúng ta có thể dễ dàng xác định giá bằng cách xem giá giao dịch cuối cùng hoặc xem sổ lệnh của tài sản, nơi chúng ta thấy giá mà người mua sẵn sàng trả, hoặc mức giá mà người bán sẵn sàng giao dịch.

Trong ví dụ trên, chụp ảnh màn hình thị trường BTC/USD hiện tại trên Binance, chúng ta có thể nhanh chóng thấy 3 thông tin cần thiết để đưa ra quyết định về “Giá của Bitcoin”:

1. Giá cầu – giá mà người mua sẵn sàng mua bitcoin;

2. Giá cung – giá mà người bán sẵn sàng bán bitcoin;

3. Giá cuối cùng – giá giao dịch cuối cùng của bitcoin.

Mặc dù việc xác định giá của các tài sản có thể thay thế (cổ phiếu, tiền điện tử, ngoại hối, v.v.) phần lớn đã được giải quyết, nhưng những khó khăn lớn phát sinh khi cố gắng áp dụng cùng một khuôn khổ cho các tài sản không thể thay thế tức là các NFT.

NON-FUNGIBILITY – TÀI SẢN KHÔNG THỂ THAY THẾ

Như thuật ngữ ngụ ý, một tài sản không thể thay thế nhất thiết có nghĩa là mỗi tài sản riêng lẻ, trong khi tương tự như những tài sản khác trong cùng một bộ sưu tập, phải được công nhận là một tài sản duy nhất. Điều này gây khó khăn cho việc xác định giá. Vấn đề này đã xuất hiện trước khi NFT ra đời, nơi chúng ta hướng tới việc định giá các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, rượu whisky hảo hạng, đồng hồ xa xỉ và thậm chí cả bất động sản. Trong hầu hết các trường hợp này, có thể thực hiện “ước tính giá” bằng cách xem danh sách hiện tại trên thị trường, cùng với giá giao dịch lịch sử của các tài sản tương tự trong cùng thể loại hoặc danh mục, nhưng cuối cùng,định giá thích hợp chỉ có thể được thực hiện bởi các đánh giá chuyên sâu.

 

Với suy nghĩ này, có những phương pháp được sử dụng trong không gian NFT khi cần “ước tính giá” nhanh chóng.

GIÁ SÀN

Giá sàn của một bộ sưu tập là số liệu được trích dẫn nhiều nhất để báo cáo giá của một bộ sưu tập. Giá sàn đề cập đến mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận cho NFT thuộc bộ sưu tập của mình. Tất cả các thị trường và công cụ tổng hợp trong hệ sinh thái NFT đã sử dụng giá sàn làm cách mặc định để nhanh chóng theo dõi giá trị của các bộ sưu tập NFT.

Phương pháp này đưa ra một vài hạn chế để xác định giá của một NFT.

1. Điều này chỉ phản ánh mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận cho một NFT trong bộ sưu tập.

Giá sàn không tính đến số tiền mà người mua sẵn sàng trả cho một NFT trong bộ sưu tập. Sự khác biệt giữa 2 mức giá này có thể rất lớn (chênh lệch giá) và do đó, có thể dẫn đến việc đại diện giá tương đối không chính xác.

2. Giá sàn là số liệu 1 chiều có những hạn chế khi định giá NFT với các đặc điểm đặc biệt và có nhu cầu cao hơn.

Kết quả của việc chấp nhận sử dụng giá sàn đã dẫn đến việc tạo ra một danh mục con “NFT sàn” trong một bộ sưu tập. Các nhà giao dịch coi “loại” NFT này là mẫu số chung thấp nhất của toàn bộ bộ sưu tập (nghĩa là các NFT phổ biến nhất trong bộ sưu tập, khiến chúng có giá trị thấp nhất). Những người có đặc điểm được yêu cầu nhiều hơn, chẳng hạn như đặc điểm “Solid Gold” trong bộ sưu tập Bored Ape Yacht Club sẽ có giá trị cao hơn rất nhiều và việc chỉ sử dụng giá sàn để định giá một  “Gold Ape” sẽ là vô nghĩa.

Ngoài ra, NFT càng hiếm thì càng khó xác định giá của nó dưới dạng số lượng điểm dữ liệu (giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng bán, giá cao nhất mà người mua sẵn sàng mua, giá giao dịch cuối cùng của một loại NFT tương tự) giảm đi đáng kể.

GIÁ CHÀO BÁN

Giá chào bán cho một NFT đề cập đến giá mà người mua sẵn sàng trả cho bất kỳ NFT nào trong bộ sưu tập hoặc một NFT cụ thể. Việc sử dụng từ “chào bán” rất thú vị vì theo cách nói giao dịch truyền thống, thuật ngữ này được sử dụng để mô tả mức giá mà người bán sẵn sàng chấp nhận cho tài sản của mình. Trong thế giới NFT, đây không phải là trường hợp vì nó biểu thị giá thầu trên thị trường – điều mà các nhà giao dịch mới sử dụng NFT cần lưu ý.

Giá chào bán là một điểm dữ liệu quan trọng khác có thể được sử dụng để định giá NFT, vì nó thể hiện số tiền mà người mua sẵn sàng trả. Trong giai đoạn thị trường down trend, điểm dữ liệu này được cho là phản ánh giá chính xác hơn vì nó cho thấy tính thanh khoản tức thì của một NFT. Ngược lại, trong giai đoạn thị trường up trend, giá sàn đại diện cho NFT rẻ nhất phản ánh chính xác hơn về giá trị NFT.

Một hạn chế của giá chào bán bộ sưu tập là ở điểm người sưu tập không có khả năng kiểm soát những gì họ đang mua. Bằng cách đặt một giá chào bán cho bộ sưu tập, anh ta ngầm đồng ý mua bất kỳ NFT nào (trong bộ sưu tập) mà người bán sẵn sàng thanh lý. Giả định đơn giản này có nghĩa là giá chào bán của một bộ sưu tập NFT sẽ luôn thấp hơn giá sàn của bộ sưu tập.

SỰ LAN RỘNG

Với giá sàn và giá chào bán, chúng ta có thể xây dựng một quyết định chính xác hơn về giá của NFT phổ biến nhất trong bộ sưu tập, vì chúng ta có thể cho rằng câu trả lời nằm ở đâu đó giữa những gì người mua sẵn sàng trả và người bán sẵn sàng chấp nhận. Phạm vi này được gọi là “Chênh lệch giá mua – giá bán” và điểm giữa thường được sử dụng như một cách hợp lý để định giá tài sản. Trên thực tế, hầu hết các nhà tạo lập thị trường truyền thống đều sử dụng điểm giữa như một trong những biến số chính trong thuật toán tạo lập thị trường của họ.

Tuy nhiên, trong thế giới NFT, Chênh lệch giá mua – giá bán tương đối rộng so với các tài sản có thể thay thế như Bitcoin và Ethereum. Đây là một bảng nhanh trực quan hóa chênh lệch (tại thời điểm viết bài) của một số bộ sưu tập NFT phổ biến nhất, được tổng hợp trên Opensea:

Để so sánh nhanh, hầu hết các tài sản NFT có vốn hóa thị trường tương đương (vốn hóa thị trường từ 100 triệu đến 700 triệu USD) giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung, sẽ có mức chênh lệch từ 0,2-0,6%, thực tế thấp hơn 10 lần so với các tài sản NFT này. Sự khác biệt về mức chênh lệch này là một trong những thách thức chính để có thể xác định chính xác giá của mẫu số chung thấp nhất trong bộ sưu tập.

GIÁ MÁY HỌC: GIÁ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BỞI CÁC DỮ LIỆU TỪ ORACLES

Với dữ liệu thị trường có sẵn được thảo luận ở trên, cùng với đặc điểm hiếm có như một đầu vào mô hình bổ sung, một số dự án đã phát triển các mô hình đánh giá máy học để giúp nâng cao hiệu quả định giá của thị trường NFT.

Upshot vừa mới công bố phát hành công khai cơ sở hạ tầng thẩm định NFT, sử dụng tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra “độ chính xác hàng đầu trong ngành với Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình 3-10%”. Điều này có nghĩa là, một nửa thời gian, việc thẩm định có thể dự đoán trong phạm vi 3-10%, giá bán tiếp theo của NFT được thẩm định.

Spicyest cung cấp một dịch vụ tương tự, xem xét dữ liệu niêm yết, doanh số bán hàng và các đặc điểm, kết hợp với mô hình máy học, để đưa ra mức giá được thẩm định cho các NFT mà họ chi trả. Mô hình sản xuất được bán trên thị trường là có lỗi trung bình 5-10%, rất giống với những gì Upshot cung cấp.

Với điều này, chúng ta có thể bắt đầu đánh giá cao mối quan hệ gần gũi giữa sự lan rộng của tài sản và giá thẩm định “chính xác” có thể như thế nào. Do đó, câu trả lời cho việc định giá chính xác hơn có phụ thuộc vào việc giảm mức chênh lệch của thị trường NFT không?

CẢI THIỆN SỰ LAN RỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG NFT

Những đổi mới đang diễn ra trong lĩnh vực NFT để giảm mức chênh lệch của thị trường NFT. Cách thức rất rõ ràng: khuyến khích các nhà cung cấp thanh khoản ở cả phía mua và bán của thị trường để các nhà giao dịch có được mức giá hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào, bất kể họ muốn bán hay mua một tài sản. Nếu nhà giao dịch đang gấp rút cần thanh khoản, anh ta nên thoải mái bán với giá chào bán vì nó không quá xa so với những gì anh ta cho là giá trị hợp lý.

Với mức chênh lệch hẹp hơn và thị trường NFT có tính thanh khoản cao hơn, các trường hợp sử dụng (tài chính) sáng tạo hơn có thể được thiết kế và xây dựng xung quanh nó. Các ví dụ bao gồm, nền tảng cho vay (và thanh lý) an toàn hơn, thị trường phái sinh cho phép thực hiện một số biện pháp phòng ngừa rủi ro hoặc chỉ đơn giản là một oracle định giá tốt hơn có thể giúp định giá NFT độc lạ nhất trong bộ sưu tập.

Cuối cùng, Collection.xyz khuyến khích thu hẹp chênh lệch bằng cách cho phép các nhà cung cấp thanh khoản trên Sudoswap đặt mã thông báo LP của họ vào kho tiền và nhận phần thưởng. Có thị trường NFT thanh khoản cao hơn sẽ cho phép báo cáo chính xác hơn về giá của tài sản, vì mức chênh lệch thấp hơn về cơ bản có nghĩa là người mua và người bán dễ đồng ý hơn rằng giá thực của tài sản nằm trong một giới hạn hẹp. Điều này chắc chắn cũng sẽ cải thiện đầu vào mà các mô hình học máy sử dụng để đánh giá NFT.

CẢI THIỆN SỰ LAN RỘNG CỦA CÁC NFT KHÔNG QUA SÀN

Mặc dù cuộc thảo luận ở trên tập trung vào việc cải thiện khả năng khám phá giá và mức chênh lệch của bộ sưu tập NFT tại sàn, nhưng NFTFi (NFT Finance) cần phải đổi mới hơn để nhận ra các đặc điểm độc đáo và có giá trị của NFT không qua sàn. Mức chênh lệch tồn tại đối với NFT không có trên sàn khiến việc định giá các loại NFT này thậm chí còn khó khăn hơn. Tại thời điểm viết bài, một Ape “Solid Gold” trên Opensea.io có giá sàn là 800 ETH và ưu đãi là 350 ETH, mức chênh lệch 56%! Tương tự, Ape “Black Suit” có mức chênh lệch giá sàn là 51%. Các mức chênh lệch này chỉ làm tăng thêm khó khăn trong việc tạo các mô hình định giá chính xác cho các NFT có giá trị cao hơn và như một phần mở rộng, khiến chúng trở nên cực kỳ khó sử dụng một cách hiệu quả làm tài sản trong các giao thức NFTFi khác (như giao thức vay và cho vay).

Để phong trào NFTFi phát triển, chúng ta sẽ cần thiết kế các giao thức và cơ chế nhận ra giá trị của NFT không qua sàn. Bằng cách đó, giá trị của những NFT này có thể được phản ánh tốt hơn, cho dù đó là giá mua hoặc bán công bằng hơn hay để thế chấp cho khoản vay chiếm giá trị duy nhất của nó tốt hơn.

Nguồn: Coin Marketcap
Dịch: Keziah Le

————————————————————————————————————
Cảnh báo rủi ro
:
Giao dịch tiền điện tử phải chịu rủi ro thị trường cao.
Hãy thực hiện các giao dịch của bạn một cách thận trọng.
Khuyến cáo, TradeCoinAsia sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
TradeCoinAsia Team
————————————————————————————————————

Thông tin hữu ích thì để lại một SUBSCRIBE – FOLLOW – LIKE cho kênh để ủng hộ nhé!

Website Youtube |Twitter Telegram FB | TikTok
#EmilyNguyen #TradeCoinAsia

(Visited 6 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *