COSMOS VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI ĐÁNG CHÚ Ý TRONG WHITEPAPER 2.0

TỔNG QUAN

Cosmos (ATOM) được sáng lập từ năm 2014 khi các nhà phát triển Ethan Buchman và Jae Kwon tạo ra Tendermint, thuật toán đồng thuận đóng vai trò là xương sống cho mạng Cosmos. Năm 2016, Buchman và Kwon đã xuất bản whitepaper của Cosmos và đợt bán token đầu tiên của ATOM được tổ chức vào năm 2017 .

COSMOS (ATOM) LÀ GÌ?

COSMOS là Một Mạng Lưới Phi Tập Trung Gồm Các Blockchain Có Thể Tương Tác.

 • Cosmos Hub: mạng đầu tiên trong số “các blockchain được kết nối với nhau” được gọi là Mạng Cosmos (network).

 • Giao thức IBC: Inter-Blockchain Communication là một giao thức tương tác được chuẩn hóa nhằm kết nối nền kinh tế toàn cầu với công nghệ blockchain.

 • Cosmos SDK: cho phép các nhà phát triển xây blockchain riêng cho ứng dụng của họ và kết nối nó thông qua giao thức ITB. Ví dụ: Binance Chain được xây dựng với Cosmos SDK.

 • Cosmos là một mạng lưới kết nối nhiều sổ cái phân tán độc lập (ví dụ: Ethereum, Bitcoin) để đạt được khả năng tương tác trên các blockchain. Mục tiêu “tạo ra  Internet of Blockchain“, tức là “một mạng lưới các blockchain mà tại đó mỗi người tham gia có thể trao đổi với nhau theo cách phi tập trung”.

 • Cosmos được xây dựng dựa trên một tập hợp các blockchain độc lập, gọi là các zone, được hỗ trợ bởi cơ chế đồng thuận Tendermint Core – một cơ chế đồng thuận chịu lỗi Byzantine (BFT) được sử dụng để mở rộng quy mô các blockchain Proof-of-Stake (PoS).

TÍNH NĂNG CỦA COSMOS

Với cơ chế Proof-of-Stake được liên kết, Cosmos sử dụng mô hình “Hub-and-Zone” cho phép các giao dịch interblockchain xảy ra. Về cốt lõi, Cosmos có các tính năng sau:

 • Tendermint Core: Tendermint Core là một công cụ blockchain sẵn sàng sử dụng, có giao thức đồng thuận chịu lỗi byzantine (BFT). Lõi này có thể được sử dụng để xây dựng cả blockchain công khai và riêng tư. Cơ chế đồng thuận cung cấp tính chính xác và bảo mật tức thì, ưu tiên sự an toàn hơn tính trực tiếp.

 • Cosmos SDK: Cosmos SDK là một gói công cụ xúc tiến quá trình xây dựng cho các nhà phát triển muốn tạo các blockchain riêng cho ứng dụng của họ.

 • Interblockchain Communication: cung cấp cho các nhà phát triển nhiều công cụ hơn để xây dựng blockchain của riêng họ, yếu tố tiếp theo của dự án Cosmos là cải thiện khả năng tương tác của các chuỗi khác nhau, cho phép các giao dịch diễn ra trên các chuỗi và lớp. Sử dụng sự kết hợp của các zone, một người có thể giao dịch tự do trong hệ sinh thái tiền mã hoá trên các chuỗi tương thích với IBC.

Các thành phần chính trong mạng lưới Cosmos

TỔNG QUAN VỀ TOKEN VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG 

ATOM là đồng token gốc của COSMOS Network. Người dùng có thể sử dụng ATOM để staking, để trả phí gas, phí giao dịch trên mạng lưới.

Thông tin cơ bản về đồng ATOM Coin

 • Ticker: ATOM
 • Blockchain: Cosmos Hub
 • Token Type: Utility Token
 • Avg. Block time: 6.7s
 • Total Supply: 280,110,586 ATOM
 • Circulating Supply:  222,325,982 ATOM

Phân phối nguồn cung token

 • Vòng hạt giống token chiếm 5,08% tổng nguồn cung.

 • Vòng chiến lược token chiếm 7,03% tổng nguồn cung.

 • Gây quỹ vòng token chiếm 67,86% tổng nguồn cung.

 • All in Bits, Inc. (dba Tendermint) nhận được 10,03% tổng nguồn cung.

 • Interchain Foundation nhận được 10% tổng nguồn cung.

Phân phối token ATOM (%)

Quản lý Token và sử dụng quỹ

Các All in Bits (dành cho đội ngũ) được đánh dấu đặc biệt để hỗ trợ liên tục Tendermint và xây dựng các công cụ như Cosmos SDK và công nghệ cơ bản cho hệ sinh thái. Token được trao cho các thành viên trong đội ngũ phát triển và không thể chuyển nhượng trong vòng 12 tháng, nhưng có thể được stake và sử dụng trong quản trị. Phần còn lại của các token All in Bits đang được cạnh tranh trong 22 tháng với mức chênh lệch 2 tháng sau khi ra mắt mạng chính.

Ngược lại, Interchain Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm khuyến khích và hỗ trợ các mạng mở và phi tập trung, đồng thời đã tài trợ cho các cuộc thi testnet như Game of Stakes của Cosmos.

Đội ngũ phát triển sử dụng ví đa chữ ký để tổ chức phân bổ token ATOM.

Các trường hợp sử dụng Token ATOM 

Trong hệ thống proof-of-stake này, ATOM được sử dụng làm token công việc, vì vậy người dùng có thể stake ATOM hoặc ủy quyền ATOM của họ cho những validator khác đang tham gia xác thực.

 • Dựa trên chia sẻ token tổng hợp được ủy quyền cho một validator nhất định, mỗi  validator sẽ có “tỷ lệ biểu quyết” chuyển thành các cơ hội tương ứng để xác thực các block trên mạng và kiếm được phần thưởng block đi kèm, giống như hệ thống Proof-of-Work trong đó tỷ lệ băm xác định khả năng tương đối của việc tìm thấy block tiếp theo.

 • Sau đó, validator chuyển lại phần thưởng block theo tỷ lệ (trừ thuế mạng cho pool dự trữ) trở lại delegator, những người có liên kết token đóng góp vào tỷ lệ biểu quyết tổng hợp của validator. Giống như một pool trong mạng PoW, các validator tính phí cho công việc tổng hợp tỷ lệ biểu quyết.

 • Thuế mạng sẽ hướng tới một pool dự trữ có thể được sử dụng để tăng cường bảo mật xung quanh Cosmos Network.

 • Tính đến thời điểm hiện tại của bài viết, phí hoa hồng ủy quyền trung bình là 10% cho bộ validator đang hoạt động.

 • Validator không chỉ cạnh tranh về phí mà còn cả thời gian hoạt động. Ban đầu, chỉ có 100 vị trí validator khả dụng khi khởi chạy mainnet trong năm đầu tiên (tăng lên 300 trong 10 năm tới) và do đó, các validator chứng minh thời gian hoạt động cao được chọn làm validator ban đầu. Để tiếp tục, họ phải duy trì thời gian hoạt động cao hoặc có nguy cơ bị hủy liên kết các token được ủy quyền và “jailing” trạng thái validator của họ.

Tỷ lệ lạm phát mạng được giới hạn, tối thiểu là 7% và tối đa là 20%; phần thưởng block được điều chỉnh để đạt tỷ lệ tham gia staking mạng mục tiêu là 2/3 (66,66%). Tất cả các token đã stake đều yêu cầu 21 ngày để “unbond”, do đó, các nhà đầu tư không thể bán token của họ ngay sau khi stake.

Token Cosmos cũng được sử dụng để quản trị on-chain; ví dụ: chủ sở hữu token gần đây đã bỏ phiếu đề xuất cho phép chuyển token.

Dự án cũng có thể phát hành hoặc airdrop một token thứ cấp được gọi là Photon, đặc biệt cho phí giao dịch. Token này vẫn chưa được hoàn thiện. Về lâu dài, các photon sẽ được tạo ra bởi các validator và staker để xử lý giao dịch của họ. Các chi tiết cụ thể của Photon sẽ được xác định thông qua quản trị on-chain.

COSMOS WHITEPAPER 2.0

VẤN ĐỀ CỦA COSMOS

Ở thời điểm hiện tại , Cosmos Hub không đóng góp nhiều giá trị cho sự phát triển của token ATOM. Công dụng chính của ATOM chỉ bao gồm: (i) Staking để làm validators trên Cosmos Hub; (ii) Governance (biểu quyết các vấn đề liên quan tới Cosmos Hub) và (iii) Stakedrop, tức stake token ATOM để nhận airdrop token từ một blockchain mới được xây trên Cosmos, tuy nhiên điều này sẽ giống như một phương thức marketing của các dự án mới hơn là một cơ chế sử dụng thực sự đem lại giá trị cho ATOM.

Hơn nữa, về căn bản thì tất cả các dự án đều có thể sao chép và thực hiện toàn bộ phần code nền tảng của Cosmos rồi thêm thắt một vài tính năng mới để tạo ra một blockchain mới cho riêng mình, theo lời của Billy Rennekamp, hiện đang giữ vai trò Product Lead tại Cosmos Hub, chia sẻ, mà không cần dùng tới token ATOM. Các blockchain mới này sẽ có token riêng được sử dụng làm phí giao dịch khi người dùng sử dụng các ứng dụng trên nền tảng của họ và một lần nữa, vai trò của token ATOM đối với các nền tảng này gần như bằng không.

COSMOS WHITEPAPER 2.0
Đội ngũ Cosmos vừa tung ra bản whitepaper chính thức vào ngày 26 tháng 09 tại hội nghị Cosmosverse ở Medellin, Columbia. Một tệp tài liệu dài 27 trang, với tựa đề đơn giản là ‘The Cosmos Hub’ được chấp bút bởi Buchman, Manian và tám cá nhân đứng đầu cộng đồng Cosmos.

Hội nghị Cosmosverse ở Medellin, Columbia

Sau đây là những điểm đáng chú ý trong Whitepaper 2.0 của Cosmos

Về cơ sở hạ tầng

Trong phiên bản whitepaper 2.0 này, đội ngũ Cosmos đã giới thiệu chức năng của Cosmos Hub: Interchain Allocator, Interchain Security và Interchain Scheduler

Interchain Scheduler

Interchain Scheduler sẽ thị trường block space xuyên chuỗi để giải quyết vấn đề MEV (miner-extractable value).Cosmos Interchain Scheduler

Blockspace trên Cosmos dưới sự điều phối của Interchain Scheduler

Giống như Ethereum, MEV trên Cosmos cũng có một thị trường riêng (ngoài chuỗi blockchain) để phục vụ mục đích gửi giao dịch lên blockchain chính. Đây là một thị trường khá hấp dẫn bởi những người tham gia thị trường này thường là các cá nhân có năng lực ngăn chặn việc giao dịch nội gián, front-running, hoặc tổng hợp (bundle) các giao dịch lại với nhau để giảm chi phí xử lý. Hấp dẫn là vậy nhưng thị trường này cũng đứng trước nguy cơ bị tập trung hóa (vì các validators sẽ giao tiếp với nhau bên ngoài chuỗi blockchain) và hơn hết, nó còn gây thất thoát danh thu cho chính dự án và cho các hodlers. Chính vì thế, Interchain Scheduler được tạo ra để việc thay đổi thứ tự giao dịch và tối đa hóa khối lượng tài sản của một số cá nhân được diễn ra công khai và minh bạch ngay trên chính blockchain của Cosmos.

Interchain Allocator

Interchain Allocator, lớp chức năng này sẽ bao gồm hai thành phần chính:

 • Covenant (khế ước): Một dự án sẽ thiết lập khế ước, định ra các tham số và sung quỹ theo đúng tham số ấy. Nếu bên còn lại có vấn đề với các tham số đã được đặt ra thì họ có thể lập nên một khế ước mới với các tham số mới. Quy trình này sẽ liên tục được lặp lại cho đến khi cả hai bên đều đồng ý với các thỏa thuận đã đặt ra và không có thay đổi gì thêm
 • Rebalancer: Đây là công cụ thực thi các chiến lược phân bổ vốn bằng cách tự động mua hoặc bán tài sản dựa trên những quy tắc đã đặt ra ban đầu nhằm giúp danh mục tài sản hiện tại được phân bổ theo đúng danh mục tài sản mong muốn

Covenant (khế ước) và rebalancer sẽ là hai công cụ đắc lực cho phép các dự án thiết lập quan hệ đối tác thông qua việc nắm giữ token quản trị của nhau, từ đó giúp những dự án mới trên Cosmos thu hút người dùng và thanh khoản dễ dàng hơn, đồng thời cũng nâng cao sự gắn bó lâu dài giữa hai bên.

Thông qua Interchain Scheduler, Cosmos Hub sẽ thu thập thêm doanh thu từ hoạt động kinh tế liên chuỗi bằng cách tạo ra một block space market an toàn, với mức phí phù hợp.

 

Một số ứng dụng tiềm năng của Interchain Allocator bao gồm:

 • Thành lập nên Allocator DAOs với những mục tiêu hoạt động khác nhau nhằm cải thiện việc sử dụng ngân quỹ của Cosmos Hub
 • Liquidity-as-a-Service: Một khế ước có thể được lập nên để sử dụng ATOM làm đòn bẩy thu hút thanh khoản cho token của một dự án mới
 • Cho vay dưới chuẩn (under-collateralized financing, tức tài sản thế chấp có giá trị thấp hơn khoản cho vay) giữa các nền tảng blockchain khác nhau (tuy nhiên, trong whitepaper cũng có nói rằng “nếu bên giao thức đi vay không thể trả nợ, họ có thể in thêm token của chính mình để bù lại phần lỗ” (!), tức là vấn đề sẽ càng trầm trọng hơn khi bên đi vay buộc phải bán số tokens này đi để khôi phục khoản nợ)
 • Đổ vốn vào các dự án về giao dịch để cải thiện vấn đề thanh khoản và giảm thiểu nguy cơ vỡ nợ, từ đó cũng cải thiện được “sức khỏe” của toàn bộ hệ thống.

Interchain Security

Roadmap phát triển Interchain Security.

Roadmap phát triển Interchain Security.

Interchain Security được tạo ra với mục đích cho phép các chain nhỏ lẻ nói trên trả một khoản phí để “thuê” dịch vụ bảo mật từ Cosmos Hub, từ đó có thể tập trung hoàn toàn vào việc phát triển dự án.

Bên cạnh đó nó giải quyết được vấn đề nan giải trong việc tạo ra các phần thưởng hấp dẫn thu hút validator của phần lớn các dự án blockchain. 

Tokenomics của ATOM trước đây vốn dĩ đối mặt với ngưỡng lạm phát cao như vậy cốt là do cố gắng tạo ra mức thưởng hấp dẫn nhất có thể để giữ chân validators. Tuy nhiên, kết quả mà lạm phát mang lại đã phơi bày yếu điểm của mô hình này.

Với Interchain Security, thợ đào trên Cosmos Hub sẽ nhận Staking Rewards trực tiếp từ việc Stake ATOM và bảo mật cho các blockchain trong hệ Cosmos.

Như vậy, Cosmos đã có thể vừa một công đôi việc, khắc phục yếu điểm lạm phát của ATOM và đồng thời tạo ra một mô hình trả thưởng công bằng và bền vững hơn cho các thợ đào.

Về Tokenomics

Cosmos Hub là một blockchain riêng biệt được thiết kế để kết nối tất cả các blockchain khác trong mạng. 

Ở hình thể hiện tại, mục đích chính của ATOM là cung cấp bảo mật cho Cosmos Hub thông qua cơ chế staking.

Tokenomics của ATOM vốn trước đây đã nhận không ít chỉ trích vì bản chất lạm phát của nó. Tỉ lệ phát hành ATOM hiện đang nằm ở mức từ 20% đến 7% tùy thuộc vào tỷ lệ tổng nguồn cung ATOM được stake. 

Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy chỉ sau 3 năm, tổng cung ATOM đã tăng từ 214 triệu lên 292.5 triệu ATOM, đánh dấu mức lạm phát tương đối cao, 36.68%.

Whitepaper ATOM 2.0 đề xuất một chính sách tiền tệ mới được thực hiện theo hai giai đoạn: 

 • Giai đoạn chuyển tiếp (36 tháng) với 10 triệu ATOM phát hành mỗi tháng (việc này sẽ nhanh chóng đẩy lạm phát ATOM lên 41.03%, nếu nó bắt đầu từ hôm nay). 
 • Giai đoạn tiếp theo, tỷ lệ phát hành sẽ giảm dần cho đến khi đạt mức 300,000 ATOM mỗi tháng, đưa tỷ lệ lạm phát của ATOM xuống 0.1% một cách hiệu quả.

New ATOM issuanceSơ đồ lạm phát mới của ATOM

Về dài hạn, tỷ lệ phát hành sẽ giảm dần về tuyến tính thay vì tiếp tục tăng lên theo cấp số nhân.

Biểu đồ ước tính nguồn cung của ATOM 2.0 trong dài hạn.

Biểu đồ ước tính nguồn cung của ATOM 2.0 trong dài hạn.

Sau khi có sự xuất hiện của Interchain Security, một phần phí giao dịch từ các chains được xây dựng trên Cosmos (gọi là consumer chains) sẽ được gửi về cho Cosmos Hub để trả cho các validators, delegators và Community Pool vì đã giúp bảo mật hệ thống các consumer chains này.

Cosmos fees mechanism 2.0

Mô hình thu và phân bổ phí trên Cosmos

Đáng chú ý, cơ chế mới này sẽ bao gồm một danh sách các tokens được chấp thuận để dùng làm phí giao dịch và đồng thời, một mức phí tối thiểu cũng sẽ được đưa ra bởi ban quản trị của Cosmos Hub. Ban quản trị cũng sẽ đưa ra quyết định về việc quy đổi các tokens thu được từ phí giao dịch sang một loại tiền tệ nhất định như ATOM hoặc stablecoins trước khi phân bổ về cho validators, delegators và community pool.

NHẬN ĐỊNH 

Cosmos dù đã có cho mình cơ hội làm mới lại đồng token nền tảng của hệ sinh thái vẫn quyết định không áp dụng cơ chế burn token như bao hệ sinh thái khác. 

Cơ chế burn là một trong các cơ chế phổ biến nhằm mục đích giảm nguồn cung và giảm làm phát cho đồng token được áp dụng (cách thức Ethereum đang áp dụng để Ethereum trở thành tài sản giảm phát).

Thay vì chọn đốt đi giá trị, Cosmos kiềm chế lạm phát bằng cách thiết kế lại tỉ lệ phát hành, đồng thời mang đến cho ATOM hàng loạt utility mới. Nhất là khi nó được dùng làm tài sản thế chấp cũng như là utility token cho 4 cơ chế:

 • Interchain Security
 • Interchain Allocator
 • Interchain Scheduler
 • Liquid Staking

Vậy điều này mang ý nghĩa gì cho đồng token ATOM?

 • ATOM sẽ tích lũy nhiều giá trị và use case quan trọng hơn trong không gian cross-chain MEV.
 • Với sự tích hợp của các cơ chế Interchain, ATOM sẽ sớm trở thành tài sản dự trữ đa chuỗi.
 • Các dự án được hỗ trợ bảo mật bởi Interchain Security sẽ có thể hoàn toàn tập trung phát triển sản phẩm, từ đó tạo ra thêm nhiều use case cho ATOM.

Định hướng Cosmos dành cho ATOM là rất thực tế, thay vì tạo ra một tài sản mang tính speculative (đầu cơ) cao, thì ta có một ATOM 2.0 tăng trưởng với giá trị thật và bền vững. Tạo tiền đề tăng trưởng dài hạn cho toàn mạng cũng như token $ATOM.

Nguồn: Tổng hợp

————————————————————————————————————
Cảnh báo rủi ro
:
Giao dịch tiền điện tử phải chịu rủi ro thị trường cao.
Hãy thực hiện các giao dịch của bạn một cách thận trọng.
Khuyến cáo, TradeCoinAsia sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
TradeCoinAsia Team
————————————————————————————————————

Thông tin hữu ích thì để lại một SUBSCRIBE – FOLLOW – LIKE cho kênh để ủng hộ nhé!

Website | Youtube |Twitter Telegram FB | TikTok
#EmilyNguyen #TradeCoinAsia

 

 

(Visited 43 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *