Báo cáo quý4 Videos

BÁO CÁO NGÀNH DAPP – QUÝ 1 NĂM 2022

Các ứng dụng phi tập trung (Dapp) mỗi ngày vẫn ghi nhận hơn 2,4 triệu lượt truy cập từ người dùng, bất chấp các sự kiện toàn cầu không thuận lợi và những lo ngại về bảo mật Blockchain, Dù là một ngành khá non trẻ nhưng có thể thấy rằng các Dapp đã chứng […]

POLKADOT: TỔNG KẾT QUÝ 1 NĂM 2022

Tải xuống phiên bản PDF của báo cáo này bằng cách nhấp vào đây . NHỮNG Ý CHÍNH Sau năm năm nghiên cứu và phát triển, Polkadot parachains hiện đã hoạt động. Vào cuối quý 1 năm 2022, 13 parachains đã giành được các slot parachain thu về 127,8 triệu DOT (11% tổng nguồn cung; trị giá […]

THE SANDBOX: TỔNG KẾT QUÝ 1 NĂM 2022

Tải xuống phiên bản PDF của báo cáo này bằng cách nhấp vào đây . Tương tác với dữ liệu thời gian thực đã tạo báo cáo này trên trang tổng quan Dune Analytics . NHỮNG Ý CHÍNH Do thị trường chung đã giảm nhiệt, doanh số bán thứ cấp của đất ảo giảm 54% nhưng so với quý […]

AVALANCHE: TỔNG KẾT QUÝ 1 NĂM 2022

ĐIỂM CHÍNH Q1 2022 bao gồm sự tăng trưởng liên tục và sự ổn định của việc sử dụng mạng, hiệu suất tài chính và cơ sở hạ tầng mạng. Tăng trưởng hàng quý đến từ việc tiếp tục triển khai Avalanche Rush, quỹ hệ sinh thái Blizzard, phát triển mạng con Ethereum Virtual Machine […]