Báo cáo Năm2 Videos

BÁO CÁO THỐNG KÊ DEFI 2022 THEO NANSEN

GIỚI THIỆU Bất chấp thị trường giá xuống tàn khốc, khả năng phục hồi của DeFi là đáng kinh ngạc trong suốt năm 2022. Yields DeFi vẫn bị hạn chế trên diện rộng và việc theo đuổi lợi nhuận đã gây ra nhiều tác hại trong năm nay.  Từ góc độ giá trị lâu dài […]