Learn To Earn170 Videos

TÓM TẮT: Nhận định nhanh thị trường hôm nay? Có cú hồi nào cho tháng 3 để kiếm tiền ko?

NHẬN ĐỊNH TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Vốn hóa thị trường: xu hướng tuần sẽ có điều chỉnh giảm khoảng $50B-$70B về mức $900B-$930B. Khung ngày có sự hồi nhẹ từ mức $960-$980B lên mức $1,000B-$1,050B đây là cơ hội để thoát các lệnh đã mua. BTC.D: mặc dù hiện tại chưa có biến động giá […]

ZK-SNARKS – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Quyền riêng tư là một yêu cầu quan trọng khi nói đến bối cảnh tiền điện tử. zkSNARKs là các kỹ thuật mật mã để đảm bảo quyền riêng tư trong blockchain. Việc ứng dụng zk-snarks trên Ethereum và Binance công bố tích hợp zk-snark vào Bằng chứng dự trữ Proof of Reserve cũng là […]