Hệ Polygon

3 Videos

TỔNG QUAN VỀ POLYGON MATIC

I. Bản chất Polygon là một protocol và framework để xây dựng và kết nối nền tảng Ethereum với các mạng lưới blockchain tương thích. Đây là nơi tổng hợp của các giải pháp mở rộng nền tảng Ethereum, hỗ trợ cho hệ sinh thái multi-chain Ethereum. II. Được xây dựng bởi các Developers, và […]