Hệ Injective Protocol

1 Videos

Phân tích tiềm năng hệ sinh thái INJECTIVE , Backers khủng liệu có làm nên kỳ tích? (Tóm tắt live 48 ngày 4/3/2022)

I. TỔNG QUAN VỀ INJECTIVE PROTOCOL Injective là một giao thức DEX layer 2 phi tập trung hoàn toàn, được xây dựng cho thế hệ tiếp theo của giao dịch phái sinh phi tập trung. Injective được tạo trên nền Cosmos SDK và có thể đạt được giao dịch cuối cùng ngay lập tức với […]