Hệ Arbitrum4 Videos

PHÍ GAS TRÊN LAYER-2 ĐẠT ATH MỚI

NỘI DUNG CHÍNH Một số hoạt động gần đây của người dùng trên Arbitrum và Optimism có thể là do việc di chuyển giao thức từ Layer-1 sang Layer-2. Là Layer-2 dẫn đầu về TVL, Arbitrum đã chứng kiến ​​số địa chỉ giao dịch tăng gần 50% mỗi ngày kể từ ngày 1 tháng 10. […]