CBDC1 Videos

CRYPTO CÓ BỊ LỖI THỜI KHI HÀNG LOẠT CBDC RA ĐỜI?

CBDC (central bank digital currency) tiền điện tử của ngân hàng trung ương, vậy có nghĩa là những đồng tiền pháp định hiện tại chúng ta đang sử dụng không phải là tiền điện tử được phát hành bởi ngân hàng trung ương? Hiện nay hơn 90% lượng tiền được giao dịch tại Mỹ là […]