Ad banner
Ad banner

5/9 Cập nhật về Ethereum(ETH) & Cardano(ADA) hôm nay

Ethereum đang hình thành một mô hình hoàn toàn mới và có lẽ sẽ phá vỡ trong giây lát để tiếp tục đi lên

Và Cardano cũng vừa phá vỡ một cấp độ đáng kể mà chúng ta cần chú ý

(Visited 20 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.